ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧAΝΙΚΩΝ ΑΠΟ 21-1-2019 ΕΩΣ 27-1-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ