ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ 23-6-2019 ΕΩΣ 29-6-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 4 ΙΟΥΝΙΟΣ 2019