ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2019