ΠΕ Ευβοίας: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙAΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ 10-11-2019 ΕΩΣ 16-11-2019