ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2019