ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΓΝΩΣΤΟΠOΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ¨ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε¨