ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση λόγω αλλαγής επωνυμίας για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας κατασκευής θερμοσιφώνων & συλλεκτών ηλιακής ενέργειας, με νέα επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης, την εταιρεία «SONNE AKTION ΕΠΕ»