ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση Λειτουργίας για τυροκομείο, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΜΑΥΡΙΚΟ ΤΖΑΝΟ»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ 1091521.000

Σχολιάστε