ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση Λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής στρωμάτων, με φορέα εκμετάλλευσης την «ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1132504.000