ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΣΟΥΡΤΖΗ ΑΝΕΣΤΗ»