ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για λειτουργία υφιστάμενης μονάδας κατασκευής μεταλλικών κουφωμάτων με νέα επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης, την εταιρεία «HYPERFENSTERS A.E.»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ HYPERFENSTERS 1106010.001