ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ