ΠΕ Ευβοίας: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εφαρμογή της ΚΥΑ 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ Β΄1445)

6ΙΟΔ7ΛΗ-ΤΞ3 ΠΡΟΣΤΙΜΟ POS ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ ΑΛΙΒΕΡΙ

Σχολιάστε