ΠΕ Ευβοίας: Εγγραφή στο ειδικό μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της επιχείρησης, του Σωτήρη Χριστοδούλου

ΨΟΟ17ΛΗ-3Ν5

Σχολιάστε