ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση λειτουργίας λόγω αλλαγής επωνυμίας μονάδας παραγωγής χημικών προϊόντων, με διακριτικό τίτλο « ALCHIMICA A.E. »

ALCHIMICA 2019 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΟΧΚ7ΛΗ-ΧΣ8

Σχολιάστε