ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση εγκατάστασης υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας και εμπορίας σιδήρου και λαμαρίνας, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 6ΓΚΜ7ΛΗ-5ΔΓ

Σχολιάστε