ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση εγκατάστασης βιοτεχνίας επισκευής εξαρτημάτων για μηχανήματα επεξεργασίας χώματος & επικάλυψης μετάλλων; με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «SABO FILIERE S.A.»