ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση εγκατάστασης βιοτεχνίας επισκευής εξαρτημάτων για μηχανήματα επεξεργασίας χώματος & επικάλυψης μετάλλων; με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «SABO FILIERE S.A.»

20181218 Έγκριση Εγκατάστασης 7478 ΨΠ5Ο7ΛΗ-363

Σχολιάστε