ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση εγκατάστασης λόγω επέκτασης σε υφιστάμενο ελαιοτριβείο – τυποποιητήριο ελαιολάδου με φορέα εκμετάλλευσης, την εταιρεία «ΟΜΦΑΚΙΝΟΝ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΕ Ι.Κ.Ε.»