ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση εγκατάστασης για τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό υφιστάμενης βιομηχανίας, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία “ΒΙΟΜΑΛ”

ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2018 6ΦΜΩ7ΛΗ-ΟΑΒ