ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση εγκατάστασης για την ίδρυση (Κ.Α.Δ.), με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «SALAS INTER GROUP -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.»

Εγκριση εγκατάστασης SALAS INTER GROUP ΨΦΘΡ7ΛΗ-3Φ0

Σχολιάστε