ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση εγκατάστασης για την ίδρυση (Κ.Α.Δ.) με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία, με διακριτικό τίτλο «ΟΑΣΙΣ»

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΨΔΘΥ7ΛΗ-Υ1Υ

Σχολιάστε