ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση εγκατάστασης για την ίδρυση αλευρόμυλου, της εταιρείας με την επωνυμία ¨ΔΙΟΛΥΜΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ¨

ΩΓΗΔ7ΛΗ-ΒΝΞ ΔΙΟΛΥΜΠΟΣ

Σχολιάστε