ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ “ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑ” – 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3 ΕΤΟΥΣ 2019 αποφ 4

Σχολιάστε