ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ (Η/Ζ), ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η_Ζ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΗΤΜΑΤΑ Α.Ε. (Ψ05Δ7ΛΗ-Ε2Ε)

Σχολιάστε