ΠΕ Ευβοίας: Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην εταιρεία “Στυλιανός Δημητρίου Χαρλαβάνης & ΣΙΑ E.Ε.”