ΠΕ Ευβοίας: Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, στον Σιαμπάνη Γεώργιο

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΫΣ ΧΩΡΟΥΣ Γ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ (ΩΡΧΗ7ΛΗ-ΜΤΞ)

Σχολιάστε