Παράταση της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, του Δήμου Χαλκιδέων, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Ανθηδόνας του Δήμου Χαλκιδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας

ΩΖ3Ν46ΝΠΙΘ-2ΞΑ