Π.Ε.Εύβοιας: Παράταση προθεσμιών πρόσκλησης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ σε ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ,σύμφωνα με το Ν.4070/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

6ΑΡΧ7ΛΗ-Α4Α

Σχολιάστε