Απόφαση Γ.Γ.Π.Π. παράτασης κήρυξης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Λεβαδέων, της Δημοτιικής Ενότητας Λεβαδέων, του Δήμου Λεβαδέων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας