Παράταση άδειας εγκατάστασης μονάδας ταχυδιυλιστηρίου πίεσης καθαρισμού Νερού Ύδρευσης ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων της ΔΕΥΑΧ των Ν.3982/2011 και 3325/2005

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν.3982/2011(Α’ 143) & Ν.3325/2005(Α’ 68) ανακοινώνει την παράταση άδειας εγκατάστασης μονάδας ταχυδιυλιστηρίου πίεσης καθαρισμού Νερού Ύδρευσης ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων της ΔΕΥΑΧ . Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε