Παράταση Άδειας Εγκατάστασης βιοτεχνίας επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων της εταιρείας «Βιολογικά Αγροκτήματα Α.Ε.» των Ν.3982/2011 και 3325/2005

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν.3982/2011(Α’ 143) & Ν. 3325/2005(Α’ 68) ανακοινώνει την παράταση της άδειας Εγκατάστασης βιοτεχνίας επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων της εταιρείας «Βιολογικά Αγροκτήματα Α.Ε.». Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο