Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,50 KW¨ του «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΖΕΡΕΜΕ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» που βρίσκεται στη θέση ¨ΠΟΡΤΟΥΛΕΣ¨ της Δ.Δ. Ακοντίου του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΝΔ97ΛΗ-8Ν9

Σχολιάστε