Π89-4.5: Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο ΠΠΑ ΠΣΕ με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ – ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»

Πρόσκληση

Συνημμένα