Π89-4.5: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άξονα προτεραιότητας: 4.8 «Οδική ασφάλεια» με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ – ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»

Πρόσκληση

Συνημμένα