Π89-4.3: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο ΠΠΑ ΠΣΕ Άξονα Προτεραιότητας: 4.3 «Λιμενικές υποδομές» ,με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ (2019ΕΠ06600014)»

Πρόσκληση

Συνημμένα