Π89-4.12: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4.8 «Οδική ασφάλεια» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΣΚΟΥΡΤΑ – ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΙ ΠΥΛΗ – ΦΥΛΗ»

Πρόσκληση

Συνημμένα