Π89-3.4: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άξονα προτεραιότητας: 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού» με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΫΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΘΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ Κ.ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

Πρόσκληση