Π89-3.2: Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο ΠΠΑ ΠΣΕ με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ»

Πρόσκληση