Π89-2: Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο ΠΠΑ ΠΣΕ με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 2022-2023»

Πρόσκληση

Συνημμένα

 

Επιστροφή στο ΠΠΑ