Π89-2.3: 1η Τροποποίηση Ανακοίνωσης Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο ΠΠΑ ΠΣΕ με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1.05.2023-31.10.2023)»

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης

Συνημμένα