Π89-2.2: Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο ΠΠΑ ΠΣΕ με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ»

Πρόσκληση