Π89-2.2: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο«ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άξονα προτεραιότητας: 2.3 «Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων» με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ»

Πρόσκληση