Π89-2.10: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ) με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ»

Πρόσκληση

Συνημμένα πρόσκλησης