Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2,35 MW στη θέση «Ξαγναντό» της Τ.Κ. Άσκρης της Δ.Ε. Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του φορέα με την επωνυμία ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ