Π.Ε.Βοιωτίας: Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με την χορήγηση είκοσι εννέα (29) συνολικά αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2017

Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑ 2017-6Δ9Κ7ΛΗ-ΕΘ8