Π.Ε.Βοιωτίας: Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2021

Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΔΕ

Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΥΕ