Π.Ε.Βοιωτίας: Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ3/2023

Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων ΠΕ-ΤΕ Γεωπόνων ΣΟΧ3/2023

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ΠΕ-ΤΕ Γεωπόνων ΣΟΧ3/2023

Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων ΠΕ-ΤΕ Κτηνιάτρων ΣΟΧ 3/2023

Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων ΔΕ-Διοικητικού ΣΟΧ 3/2023

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ΔΕ-Διοικητικού ΣΟΧ 3/2023