Π.Ε.Βοιωτίας: Πίνακας αιτηθέντων ιδιοκτητών για την μετατροπή των ΕΔΧ σε ΕΙΔΜΙΣΘ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΧ προς ΕΙΔΜΙΣΘ χωρίς Δικαιολ