Π.Ε.Βοιωτίας: Περίληψη απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4177/2013