Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3 MW στη θέση «Περδίκι» της Τ.Κ. Προδρόμου της Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του φορέα με την επωνυμία ΕΣ-ΓΟΥΙΝΤ ΠΑΟΥΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. S-WIND POWER

9ΔΞΙ7ΛΗ-ΧΑΡ-1

Σχολιάστε