Π.Ε. Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας ψυγείου συσκευαστηρίου αγροτικών προϊόντων – Λουκία Παρασκευή Τζουμανέκα