Π.Ε.Βοιωτίας: Γνωστοποίηση για την λειτουργία Κέντρου αποθήκευσης και διανομής (TRADE LOGISTICS AEBE)